Tyczenie budynków

Na wstępie tyczenie obejmuje z reguły wytyczenie osi budynku lub głównych narożników planowanej inwestycji budowlanej na placu budowy wraz z przekazaniem inwestorowi oraz kierownikowi budowy szkic tyczenia. Geometria projektowanego budynku przenoszona jest na grunt. Przecięcia osi lub narożniki budynku są oznakowane palikami, a następnie przerzucone na ławice ciesielskie lub odbicia w postaci palików na przedłużeniu osi lub ścian. Dzięki temu, po wykonaniu wstępnych prac ziemnych można w każdej chwili odtworzyć położenie pierwotnie wytyczonych punktów. W razie potrzeby można tyczenie rozbić na dwa etapy – zgrubny i dokładny. Zgrubne wytyczenie lokalizacji budynku oraz jego poziomu posłuży do wykonania wstępnych robót ziemnych np. odhumusowania lub przygotowania wykopu. Następnie odbywa się wytyczenie dokładne z precyzyjnym określeniem lokalizacji przecięcia osi budynku lub załamania ścian zewnętrznych budynku. W ten sposób mają Państwo pewność, że projekt budowlany odpowiada pod względem lokalizacji i wysokości oraz że zachowane zostały odległości od granic działki. Szkic zawierający wszystkie istotne wymiary, miary kontrolne zostaje przekazany klientowi po zakończeniu każdego z etapów pracy.

Zobacz także: geodezja Jelenia Góra

27a