Pomiary specjalne

Nasza firma realizuje na terenie całej Polski geodezyjne pomiary specjalne. Można do nich zaliczyć pomiary geometrii i deformacji obiektów, zarówno na etapie powykonawczo-montażowym oraz badania okresowe. Wynikiem naszych prac jest wykonana szczegółowa analiza wartości odchyłek względem norm budowlanych i wartości dopuszczalnych w projekcie budowlanym.

Do pomiarów specjalnych możemy zaliczyć: pomiary pionowości obiektów wysmukłych, pomiary szybów windowych, pomiary osiadania, pomiary geometrii torów podsuwnicowych. Dzięki temu, że nasz zespół posiada duże doświadczenie w tym zakresie, zdobyte przy realizacji różnych projektów na terenie całej Polski oraz niezbędne uprawnienia państwowe umożliwiające realizację takich zleceń, jesteśmy gwarantem sprawnej realizacji zleceń oraz zapewnienia założonej dokładności pomiarów.

27a-min(1)
28a-min