Pomiary dronem

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii nasze opracowania zawierają dużo więcej informacji i są bardziej dokładne. Drony do pomiarów gwarantują pozyskanie danych o różnym stopniu dokładności w zależności od potrzeb osiągając wynik nawet 1cm.

Planowanie

Korzystaj z modeli 3d oraz map lotniczych tzw. ortofotomap w wysokiej rozdzielczości, aby wspierać procesy planowania i podejmowania decyzji.

Budownictwo

Modele 3d do obliczenia objętości mas ziemnych charakteryzują się bardzo dużą dokładnością pomiaru. Z kolei cyfrowe ortofotomapy do monitorowania postępu budowy możesz wykorzystać do kontroli realizacji prac zgodnie z założonym harmonogramem.

pomiary dronem
omiary geodezyjne dronem

Inspekcje

Duża rozdzielczość map, które możemy uzyskać z pomiaru dronem, może być wykorzystana do różnego rodzaju inspekcji – uszkodzenia paneli fotowoltaicznych na farmie, uszkodzenia pokryć dachowych, stanu technicznego wież telekomunikacyjnych, wiatraków czy słupów elektroenergetycznych. W łatwy i bezpieczny sposób sprawdzić stan techniczny interesujących Cię obiektów.

Marketing

Ukośne zdjęcia lotnicze prezentują Twoją nieruchomość w nowy sposób.

Zobacz także: geodezja Legnica