Mapy do celów projektowych

Żaden organ nie zatwierdzi projektu budowlanego wykonanego bez sporządzenia wcześniej mapy do celów projektowych. Mapę do celów projektowych sporządzamy na podstawie własnych pomiarów oraz dokumentów udostępnionych przez urzędy geodezyjne. Mapa do celów projektowych obejmuje między innymi pomiar wszystkich szczegółów terenowych, informację o uzbrojeniu terenu, istniejące obciążenia zapisane w księgach wieczystych, dane dotyczące przebiegu granic, wysokości terenu oraz informacje z dokumentów planistycznych. Po otrzymaniu gotowego produktu Architekt zaczyna planowanie i przygotowuje plan sytuacyjny z lokalizacją projektowanego budynku.

Zobacz także: geodezja Chojnów

17a-min