Inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy

Inwentaryzacja powykonawcza polega na sporządzeniu mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, która niezbędna jest do odbioru wybudowanego obiektu np. budynku z przyłączami. Na mapie tej naniesiona zostaje topografia inwentaryzowanych obiektów ze wszystkimi szczegółami np. budynek, wysokości obiektów, przebieg sieci/przyłączy kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, wodociągowych, telefonicznych, ciepłowniczych, studnie, komory, nawierzchnie jezdni, chodników, parkingów, drzewa, tereny zielone itp. Mapy te powstają zarówno do aktualizacji zasobu geodezyjnej jak i podstawy do fakturowania przez firmy budowlane zakończonych prac. Mapy powykonawcze są podstawą do obliczania ilości i rozliczania budowy.

Zobacz także: geodeta Bolesławiec

25a