Granice nieruchomości

Jako geodeci posiadający uprawnienia państwowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania badań granic państwowych w całym kraju. Zakres usług w zakresie geodezji granic nieruchomości obejmuje podziały działek (tworzenie nowych działek) oraz wznowienie punktów granicznych.

Wznowienie punktów granicznych

Jeśli kamienie graniczne zostały usunięte, na przykład z powodu prac budowlanych lub jeśli między Tobą a sąsiadami doszło do nieporozumień co do faktycznego przebiegu granicy lub nabyłeś nieruchomość i chcesz znać granice swojej nieruchomości, granice te zostaną wznowione i okazane w terenie. Aby uniknąć późniejszych sporów zalecamy zabezpieczenie istniejących punktów granicznych.

22a
24a

Podział działki

Jeżeli chcesz sprzedać część nieruchomości lub jeśli dla części nieruchomości planowane są różne hipoteki, należy przeprowadzić częściowe wydzielenie nowej działki. W ujęciu katastralnym jest to podział działki na dwie lub więcej działek. Każda z nich otrzymuje własny numer i od tej pory traktowana jest jako oddzielna działka. Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu chętnie doradzimy Państwu w procesie ustalania przebiegu nowych granic tj. sposobu podziału pierwotnej działki. Po zakończeniu prac wynik podziału jest zarejestrowany w Ewidencji Gruntów i Budynków w urzędzie geodezyjnym oraz w Księgach Wieczystych. Wszystkie prace niezbędne do wykonania podziału działki wykonywane są przez nas rzetelnie i w porozumieniu ze wszystkimi stronami.

Zobacz także: usługi geodezyjne Legnica