Budownictwo drogowe i infrastrukturalne

Wszystkie obiekty budownictwa przemysłowego, inżynierii lądowej, wodnej wymagają obecności geodetów. Nasza wiedza jest wykorzystywana w fazie planowania projektu, w fazie wdrażania i wreszcie w fazie realizacji projektu. Nasze biuro geodezyjne wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt do precyzyjnych pomiarów i obliczeń. Dzięki naszemu ogromnemu doświadczeniu, zdobytym kwalifikacją i wysokim standardom nasi pracownicy mogą oferować zorientowane na problem rozwiązania.

Pomiary przemysłowe

Nasze usługi obejmują pomiary podstacji, pomiary systemowe, pomiary komponentów, pomiary torów podsuwnicowych oraz kontrole wypoziomowania. We wszystkich tych obszarach pomiary przemysłowe są przeprowadzane z powodu zużycia lub z powodu osiadania spowodowanego ciężarem przedmiotów lub z powodu normalnego użytkowania w celu zapewnienia funkcjonalności i możliwości podjęcia w odpowiednim czasie środków zaradczych. Dopasowujemy przyrządy pomiarowe i stosowane metody pomiarowe dokładnie do Twoich wymagań i mierzonego obiektu w celu uzyskania najlepszych możliwych i najbardziej precyzyjnych wyników.

12a-min
13a-

Pomiary mas ziemnych

Niezależnie od tego, czy budujesz dom rodzinny, czy rozbudowujesz autostradę, objętość wykopanego gruntu musi być dokładnie obliczona i rozliczona z firmami budowlanymi. Służą do tego pomiary mas ziemnych. Podstawą do tego jest tworzenie cyfrowych modeli terenu pierwotnego terenu oraz drugi pomiar lub obliczony model. Powierzchnie terenu są mierzone przed wykopem i po zakończeniu wykopu. Obydwa modele są porównywane ze sobą za pomocą programu komputerowego, a wynikiem jest kubatura wykonanych robót ziemnych lub kubatura robót ziemnych do wykonania. Wynik podawany jest w metrach sześciennych wykopanych lub do wykopania mas ziemnych. Do pomiarów wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie jak np. pomiary lotnicze wykonywane za pomocą drona. Dzięki tej technologii wyniki gwarantują bardzo dużą dokładność. Możemy wykonać m.in. obliczenia mas ziemnych dla budownictwa lądowego – składowisk materiałów, budowy dróg; określenia wzniesienia i spadku terenu, tworzenie modeli 3d terenu, tworzenie modeli dla systemów sterowania maszynami, szybkie i dokładne bilanse robót ziemnych w trakcie budowy.

POTRZEBNY CI GEODETA?

Zadzwoń! Szybko Ci pomożemy!

Pomiary lotnicze (fotogrametria)

Pomiary lotnicze, tzw. fotogrametria, służą do inwentaryzacji powierzchni terenu i nieruchomości. Dzięki naszemu najnowocześniejszemu dronowi (Bezzałogowy system lotniczy UAS) możemy wykonywać zdjęcia lotnicze w wysokiej rozdzielczości. Obrazy te wykorzystujemy w profesjonalnym oprogramowaniu fotogrametrycznym za pomocą którego możemy stworzyć chmurę punktów, cyfrowy model pokrycia terenu, cyfrowy model terenu, ortofotomapy i wizualizacje.

Pomiary lotnicze mają szereg mocnych zalet jak np. są bardzo precyzyjne, mało czasochłonne i mogą być stosowane elastycznie np. do:

  • modelowania i wizualizacji;
  • do tworzenia ortofotomap w dużej rozdzielczości;
  • do planowania lub uzupełnienia dokumentacji;
  • do tworzenia dokumentacji postępu prac lub zabezpieczenia dowodów;
  • do tworzenia panoram lotniczych;
  • pomiaru powierzchni i kształtów dachu;
  • do dokumentacji szkód po zdarzeniach atmosferycznych;
  • do analizy lokalizacji systemów fotowoltaicznych;
  • do inspekcji farm fotowoltaicznych, pokryć dachowych, turbin wiatrowych, słupów elektroenergetycznych itp.
15a-min
14a-min

Pomiary składowisk lub kopalni odkrywkowych

Każda kopalnia lub składowisko musi być regularnie sprawdzane. Badania obejmują pomiary osiadań, pomiary wydobycia, pomiary kubatury materiału na składowiskach. Pomiary geodezyjne są ważną częścią monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów podczas budowy lub jako stały monitoring.

Obsługa budownictwa drogowego, kolejowego i infrastrukturalnego

Zakres naszych usług rozciąga się od klasycznej budowy dróg gminnych i ścieżek, poprzez budowę nowych miejskich dróg, aż po budowę dróg wojewódzkich, krajowych i autostrad. 

Obsługa budownictwa drogowego rozpoczyna się od pomiarów służących do stworzenia podstaw do planowania. W porozumieniu z biurem projektowym wykonywane są odpowiednie pomiary z założoną gęstością i dokładnością. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w pomiarach topograficznych istotnych dla wykonania projektu drogowego. Wszystkie niezbędne elementy są weryfikowane z wykorzystaniem najnowszych technologii. Oprócz klasycznych map, wykonujemy bardzo dokładne ortofotomapy które mogą posłużyć do projektowania, jak i mogą być elementem dodatkowym; modele 3d, chmury punktów itp. Na zlecenie naszych klientów wykonujemy również ustalenie granic pasa drogowego jak i wykonujemy niezbędne do zrealizowania inwestycji podziały nieruchomości. Wszystkie usługi zapewniamy w jednym miejscu.

Kolejnym etapem jest realizacja projektu budowlanego przy współpracy z firmą wykonawczą. Prace rozpoczynamy od geodezyjnego opracowania projektu oraz jego analizy i jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych prac wskazujemy na ewentualne nieścisłości, wymagające weryfikacji. Może to przysporzyć duże oszczędności firmie wykonawczej, która realizuje budowę ryczałtowo. W trakcie całego okresu budowy wspieramy naszych klientów w jego obowiązkach. Tyczenia odbywają się w ścisłej współpracy z firmą budowlaną. Protokoły sprzedażowe sporządzanie są profesjonalnie i opracowywane do późniejszej weryfikacji. Wszystkie obliczenia wykonywane są w zaawansowanych programach z wykorzystaniem najnowszych technologii, która gwarantuje duże dokładności i zmniejszenie ewentualnych strat do minimum. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i dlatego „mówimy tym samym językiem” co pracownicy firm budowlanych.

Na koniec weryfikujemy całość wykonanych prac, przygotowujemy wszystkie niezbędne bilanse i dokumentację sprzedażową oraz niezbędną dokumentację do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej drogi.

Pomiary kontrolne i monitorujące

Jako element towarzyszący budowie wykonujemy pomiary osiadań – niwelacja precyzyjna ,pomiary odkształceń – monitoring konstrukcji oraz sprawdzenie równości i przechyłów. Pomiary precyzyjne i odkształcenia należy wykonywać na obiektach, których stateczność ma być sprawdzona lub udokumentowana w ramach projektu budowlanego, lecz wykonujemy takie pomiary na zlecenie inwestora czy wykonawcy. Obszary zastosowania to między innymi: pomiary osiadań na filarach mostów, torach kolejowych, budynków; monitorowanie pęknięć, monitorowanie istniejących pęknięć pod kątem zmian; pomiary deformacji; w pełni zautomatyzowane długoterminowe pomiary i analizy monitoringu. Wspieramy Państwa w kontekście zabezpieczenia dowodów w całym zakresie naszych usług, w ramach których przeprowadzamy pomiary monitoringowe.

Zobacz także: geodeta Jawor