Klientom indywidualnych pragniemy zaoferować:

  • sporządzanie map do celów projektowych;
  • wytyczenie budynku;
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku z przyłączami;
  • podział działki;
  • wznowienie granic.

Dla klientów indywidualnych